Yleiset sopimusehdot

§ 1 Perussäännöt

(1) Seuraavat ehdot koskevat kaikkia sopimuksia välillä Salistre Cadizfornia SL, Salvador Gallardo 70, 11540 Sanlúcar de Barrameda, Espanja – jäljempänä palveluntarjoaja - ja asiakas, jonka www.xoffroad-suomi.fi verkkosivuilla suljetaan. Ellei toisin ole sovittu, asiakkaan omien ehtojensa osallistuminen on poissuljettua.

(2) Kuluttajalla tarkoitetaan seuraavissa säännöksissä jokaista luonnollista henkilöä, joka tekee oikeustoimen tarkoitukseen, jota ei voida katsoa heidän kaupalliseksi tai riippumattomaksi. ammatillista toimintaa. Yrittäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tai oikeushenkilö, joka tekee oikeustoimen itsenäistä ammatillista tai kaupallista toimintaansa harjoittaessaan.

(3) Sopimuskieli on saksa. Sopimuksen koko tekstiä ei tallenneta tarjottuina. Ennen tilauksen lähettämistä verkko-ostoskorijärjestelmän kautta sopimustiedot voidaan tulostaa käyttämällä selaimen tulostustoimintoa tai tallennettuna sähköisesti. Tilaustietojen tarjoaman tilauksen vastaanottamisen jälkeen lain edellyttämät tiedot etäsopimuksista ja yleisistä ehdoista lähetetään asiakkaalle uudelleen sähköpostitse.

Jos tarjouspyynnöt, esimerkiksi puhelimitse, lähetetään sähköpostitse, kirjallisesti tai verkkosivustolle integroidun pyyntölomakkeen kautta myyjälle, asiakas saa kaikki sopimustiedot sähköpostitse lähetetyn sitovan tarjouksen yhteydessä, joka voidaan tulostaa tai tallentaa asiakkaalle sähköisesti.

§ 2 sopimus

Sopimuksen kohteena on tavaroiden myynti. Yksityiskohdat, erityisesti tavaran olennaiset ominaisuudet, löytyvät artikkelin kuvauksesta ja lisätiedoista verkkosivustolla.

§ 3 Sopimuksen tekeminen

(1) Palveluntarjoajan Internetissä olevat tuotekuvaukset eivät ole sitovia eivätkä sitova tarjous sopimuksen tekemiseksi.

(2) Asiakas voi tehdä sitovan ostotarjouksen (tilauksen) Online - Tee ostoskori -järjestelmässä. "Ostoskoriin" sijoitettavien tavaroiden osto. Asiakas kautta oikeaa painiketta navigointipalkissa soittaaksesi "ostoskoriin" ja tehdäksesi muutoksia milloin tahansa. Kun olet soittanut sivulle "Kassalle" ja syöttänyt henkilötiedot sekä maksu- ja toimitusehdot tilaustiedot näkyvät lopulta jälleen tilausyhteenvetosivulla. Ennen tilauksen lähettämistä asiakkaalla on täällä mahdollisuus tarkistaa kaikki tiedot uudelleen muuttaakseen (myös käyttämällä tilauksen "takaosaa"). Internet-selain) tai peruuta ostos. Lähettämällä tilauksen "maksa se tilauksen" kautta asiakas tekee sitovan tarjouksen. Asiakas saa automaattisen sähköpostin tilauksensa vastaanottamisesta, joka ei johda sopimuksen tekemiseen.

(3) Tarjouksen (ja siten sopimuksen) hyväksyminen tapahtuu joko kirjallisella vahvistuksella (esim. sähköpostilla), jossa asiakas on vahvistanut tavaran tilauksen käsittelyn tai toimittamalla tai toimittamalla tavarat. Jos asiakkaalla ei ole 2 päivän kuluessa tilausvahvistusta tai ilmoitusta lähetyksestä tai hänellä ei ole tavaroita, hän ei ole enää sidottu tilaukseensa. Tarvittaessa palveluita jo palautetaan tässä tapauksessa välittömästi.

(4) pyytää asiakasta ostamaan tavaroita tai tekemään yksittäisiä tarjouksia verkko-ostoskorijärjestelmän ulkopuolelta, esimerkiksi puhelimitse, lähettämään sähköpostitse, kirjallisesti tai integroituna verkkosivun pyyntölomakkeeseen myyjälle, eivät ole asiakasta sitovia. Toimittajan tulee toimittaa asiakkaalle tätä tarkoitusta varten sitova tarjous kirjallisesti (esim. sähköpostitse), joka voi hyväksyä sen 5 päivän kuluessa asiakkaasta.

(5) Tilauksen viimeistely ja lopullista sopimusta koskevien tarvittavien tietojen toimittaminen on osittain automatisoitu sähköposti. Asiakkaan on siis varmistettava, että hänen tarjoamansa sähköpostiosoitteen tallettama instrumentti on oikea, sähköpostien vastaanotto on teknisesti taattu ja varsinkaan roskapostisuodattimet eivät estä sitä.

§ 4 Hinnat, toimituskulut

(1) Tarjoushintojen ja toimituskulujen viittaukset ovat lopullisia hintoja. Ne sisältävät kaikki hintakomponentit, mukaan lukien kaikki sovellettavat verot.

(2) Toimituskulut eivät sisälly ostohintaan. Olet sivulla "Maksu ja toimitus" soitettavissa, ilmoitetaan erikseen tilausprosessin aikana ja sinun on maksettava lisäksi asiakas, ellei toimituskuluja ole luvattu.

(3) Asiakas saa laskun, jossa on ALV.

§ 5 Maksu- ja toimitusehdot

(1) Maksu- ja toimitusehdot tiedustele sähköpostitse.

(2) Ellei yksittäisessä maksussa toisin mainita, suoritetun sopimuksen maksuvaatimukset erääntyvät välittömästi.

(3) Jos asiakastuotteen nimeämä jäsen ei odotusten vastaisesti ole tavoitettavissa toimittajan riittävän suojaustransaktion nopeasta tekemisestä huolimatta muista syistä. Asiakkaalle ilmoitetaan välittömästi jo suoritettujen maksujen puuttumisesta ja hyvityksestä, jos hän peruuttaa.

(4) Kuluttajille on laissa säädetty, että riski myydyn tavaran vahingossa katoamisesta ja vahingossa tapahtuvasta huononemisesta kuljetuksen aikana, kunnes tavaran toimitus siirtyy asiakkaalle, riippumatta siitä, onko lähetys vakuutettu vai vakuuttamaton.

Jos asiakas on yrittäjä, toimitus ja lähetys tapahtuu hänen omalla vastuullaan.

§ 6 Palautuskulut käyttäessäsi peruutusoikeutta

Käytettäessä kuluttajan soveltuvaa lakisääteistä etäsopimusten peruuttamisoikeutta sovitaan, että asiakkaan on vastattava palautuskustannuksista, jos palautettu hinta ei ylittää 40 euron summan tai jos tavaran voi palauttaa korkeammalla hinnalla tai peruuttamishetkellä sopimuksessa sovittua osittaista maksua ei ole vielä suoritettu, ellei tavara toimitettu ei tilattu. Kaikissa muissa tapauksissa toimittaja vastaa palautuskustannuksista. Palautuksista hyvitämme 14 päivän kuluessa virheettömien tuotteiden vastaanottamisesta.

§ 7 Omistusoikeuden säilyttäminen, säilyttäminen

(1) Panttioikeus, jonka asiakas käyttää vain, jos se on saatava samasta sopimussuhteesta.

(2) Tavarat säilyvät, kunnes myyjä on maksanut ostohinnan kokonaan.

(3) Jos asiakas on yrittäjä, pätee myös seuraava:

a) Myyjällä on tavaroiden omistusoikeus siihen asti, kunnes kaikki jatkuvasta liikesuhteesta johtuvat vaatimukset on ratkaistu. Ennen tavaran omistusoikeuden siirtoa on pantti tai turvallisuustarkoituksiin ei ole sallittua.

b) Asiakas voi jälleenmyydä tavarat tavanomaisessa liiketoiminnassaan. Tässä tapauksessa hän siirtää meille kaikki laskun suuruiset saamiset, jotka kertyvät jälleenmyynnistä, johon toimeksiannon vastaanottaminen myyjiltä. Asiakkaalla on myös oikeus periä velka. Palveluntarjoaja varaa kuitenkin oikeuden periä velka itse, mikäli hän täyttää maksuvelvoitteensa asianmukaisesti.

c) Kun tavaroita yhdistetään ja sekoitetaan, myyjä saa yhteisomistuksen uuteen tuotteeseen suhteessa varattujen tavaroiden laskutusarvoon suhteessa muihin käsiteltäviin tuotteisiin sillä hetkellä käsittelystä.

d) Toimittaja sitoutuu asiakkaan pyynnöstä vapauttamaan hänelle oikeutetut vakuudet siltä osin kuin vakuuden realisoitavissa oleva arvo myyjältä ylittää vakuuden saamisen yli 10 %. Vapautettavien arvopapereiden valinta on toimittajan vastuulla.

§ 8 Takuu

(1) Lakisääteiset määräykset.

(2) Koska kuluttajaa pyydetään tarkastamaan tavarat välittömästi toimituksen yhteydessä täydellisyyden, ilmeisten virheiden ja vaurioiden varalta, ja myyjän ja lähettäjän valitukset on ilmoitettava siitä mahdollisimman pian asiakas. Asiakas ei noudata vaatimuksia, tämä ei vaikuta lakisääteisiin takuuvaatimuksiin.

(3) Jos asiakas on yrittäjä, 1 kohdasta poiketen:

a) termillä tavaroiden laatu vain toimittajan omat tiedot ja valmistajan tuotekuvaus sopimuksen mukaan, mutta ei muita mainoksia, tarjouksia ja julkisia lausuntoja valmistaja.

b) Asiakas on velvollinen tarkastamaan tavarat välittömästi ja asianmukaisesti huomioiden laatu- ja määräerot sekä ilmeiset viat 7 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta myyjälle kirjallisesti, aikasuojaksi riittää oikea-aikainen lähettäminen. Tämä koskee myös myöhemmin löydettyjä piilotettuja vikoja. Tutkinnan ja varoituksen vastaisesti takuuvaatimusten esittäminen on poissuljettua.

c) Vikojen sattuessa myyjä tekee harkintansa mukaan korjaamalla tai vaihtamalla. Jos korjaus epäonnistuu kahdesti, asiakas voi harkintansa mukaan vaatia alennusta tai peruuttaa sopimuksen. Korjaustapauksessa toimittajan ei tarvitse vastata tavaroiden kuljetuksesta muuhun paikkaan kuin suorituspaikkaan aiheutuneita lisäkustannuksia edellyttäen, että lähetys ei täytä tavaroiden käyttötarkoitus.

d) Takuuaika on yksi vuosi toimituspäivästä. Lyhennetty takuuaika ei koske myyjää, joka on syyllistynyt henkilövahingon aiheuttamiin vahinkoihin, raajan tai terveyden ja törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesti aiheuttamasta vahingosta tai toimittajan vilpillisestä uskosta sekä §§ 478, 479 BGB mukaiset takautumisvaatimukset.

§ 9 Vastuu

(1) Palveluntarjoaja on vastuussa kaikista rajoittamattomista vahingoista, jotka johtuvat hengelle, raajoille tai terveydelle aiheutuneesta vahingosta, kaikissa tapauksissa tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta tai palvelun vilpillisestä salaamisesta. vika, ostetun tuotteen kunnon takuun ottaminen, vahingon sattuessa tuotevastuulaki ja kaikissa muissa laissa säädetyissä tapauksissa.

(2) Jos kyseessä on olennainen sopimusvelvoite, palveluntarjoajan vastuu lievästä huolimattomuudesta tyypilliseen, ennakoitavissa olevaan vahinkoon. Olennaiset sopimusvelvoitteet ovat olennaisia velvoitteita, jotka johtuvat sopimuksen luonteesta ja joiden rikkominen vaarantaisi sopimuksen tarkoituksen ja velvoitteet, jotka myyjä asettaa sopimukselle sen sisällölle sopimuksen tarkoitukseen, joka tekee sopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanon ylipäätään mahdolliseksi ja johon asiakas voi säännöllisesti luottaa.

(3) vastuu suljetaan pois, jos vähämerkityksisten sopimusvelvoitteiden vähäinen huolimattomuus on rikottu.

(4) Internetin kautta tapahtuvaa tiedonsiirtoa ei voida taata virheetöntä ja/tai aina saatavilla tekniikan nykytasolla. Palveluntarjoaja on vastuussa joko jatkuva keskeytymätön saatavuus eikä verkkosivusto ja siellä tarjottavat palvelut.

§ 10 Sovellettava laki, suorituspaikka, lainkäyttöalue

(1) Saksan lakia sovelletaan. Vain kuluttajille tämä lainvalinta siltä osin kuin se takaa kuluttajan vakinaisen asuinmaan lain pakottavien säännösten tarjoaman suojan. kuluttajaa ei peruuteta (suositus).

(2) suorituskyky kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla sekä lainkäyttövalta olemassa olevaan palveluntarjoajaan on palveluntarjoajan kotipaikka, jos asiakas ei ole kuluttaja, vaan kauppias tai oikeushenkilö julkisoikeudellisen tai julkisen erityisomaisuuden nojalla. Sama pätee, jos asiakkaalla ei ole yleistä toimivaltaa Saksassa tai EU:ssa tai kotipaikkaa tai vakinaista asuinpaikkaa toimenpiteen tekohetkellä ei tiedetä. Auktoriteetti myös soittaa toisen lainkäyttöalueen tuomioistuimeen, se ei vaikuta.

(3) CISG:n määräyksiä ei nimenomaisesti sovelleta.

Linkki ODR-alustaan: http://ec.europa.eu/consumers/odr/